Current week's gems Earned

# Name Gems
1 Thashan Garg 20
2 4444 0
3 Aditya Bansal 0
4 shivanya @shikhar 0
5 Lakshay tayal 0